Böhmerland - Čechie 600 Super Sport

Legendární Böhmerland - Čechie ve velmi vzácném závodním provedení 600 Super Sport z roku 1927. Podle dochovaných záznamů bylo vyrobeno do 10 ks této varianty. Stroj je po několikaleté renovaci a plně provozuschopný. Nevím, zda Čechii považovat za prababičku dnešních supersportů, ale označení Super Sport je původní.